1758 0
ทำไมใช้จอใหญ่ๆ เปิดไฟล์บน Lightroom แล้วช่วงแรกจะไม่ชัด

ทำไมใช้จอใหญ่ๆ เปิดไฟล์บน Lightroom แล้วช่วงแรกจะไม่ชัด

2736 0

Lightroom 5 NO.43 Tip & Trick

5662 1
Lightroom 5 No.41 Painter Tool

Lightroom 5 No.41 Painter Tool