Sticker-LBF

Lightroom Before & After Tutorials

600 ฿

Video Tutorials แนะนำการปรับแต่งภาพถ่าย โดยการนำไฟล์ต้นฉบับมาปรับแต่งบน Adobe Photoshop Lightroom เพื่อให้ได้ผลลัพทธ์ในแบบต่างๆกันไป

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดสินค้า

Video Tutorials แนะนำการปรับแต่งภาพถ่าย โดยการนำไฟล์ต้นฉบับมาปรับแต่งบน Lightroom เพื่อให้ได้ผลลัพทธ์ในแบบต่างๆกันไป

เน้นการอธิบายเพื่อทำความเข้าใจตั้งแต่การวิเคราะห์ภาพถ่าย เพื่อเตรียมทำงาน
การใช้เครื่องมือในแบบต่างๆ ที่จะช่วยปรับแต่งให้ภาพถ่ายอย่างเข้าใจ

เนื้อหามีทั้งสิ้น 20 บท ไฟล์พร้อมตัวอย่างในการทำงาน