สัมภาษณ์ Mr.Kawahara จาก Fujifilm

สัมภาษณ์ Mr.Kawahara ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Fujifilm X100 และ X-Series

Comments

comments